Mapka google

Mapka google - umożliwia zdefiniowanie miejsca działania firmy, która będzie wyświetlana na mapce google, która zanjduje się w zakłądce kontakt na Twojej stronie.

 

Aby ustawić prawidłowy adres dla mapki google należy wpisać współrzędne gps firmy w Ustawienia->Mapka Google współrzędne są odczytywane w formacie x,y,zoom

Najprościej pobrać współrzędne z >https://maps.google.pl/ wpisując adres i klikając prawym przyciskiem myszy na opcję 'Co tu jest?', wtedy po kliknięciu na zieloną strzałkę pojawią się współrzędne, odpowiednie są pierwsze pogrubione, które wystarczy skopiować i wkleić w panelu.

Czasami trzeba kliknąć parę razy 'zapisz', proszę pamiętać o zmiennej zoom zaraz po współrzędnych

Wykonujemy strony dla: