Menu górne

Menu górne - można tutaj umieszczać dowolne zakładki, które towrzymy za pomoca panelu administracyjnego.
Zakładki w menu górnym i bocznym są te same, różnią się tylko tym która ma być w któym menu aktywna oraz kolejnością wyświetlania na stronie.
Aby dodać nową zakładkę należy wejść w menu boczne

Po dodaniu strony na dole pojawi się jej edycja, nalezy najpierw wybrać typ jaki nas interesuje:
- opisowa - umożliwia przygotowania strony opisowej z możliwością wstawiania zdjęć i galerią
(przykładowe zastosowania: o nas, historia firmy, o firmie, oferta)
- galeria główna - umożliwia tworzenia rozbudowanych galerii, do których można dodawać galerie
- galeria - umożliwia tworzenie galerii zdjęć
(przykładowe zastosowania: realizacje reprezentowane przez miniaturki, po kliknięciu miniaturki przejście do galerii dotyczącej danej realizacji)
- link - umożliwa wstawienie dowolnego linka
- aktualności - umożliwia dodawanie aktualności
- aktualność - umożliwia zdefiniowanie informacji na temat danej aktualności
- katalog produktów - umożliwia stworzenie katalogu produktów
- katalog produktów kategoria - umożliwia dodanie kategorii w produktach
- katalog produktów produkt - umożliwia zdefiniowanie informacji na temat produktu
- kontakt - umożwliwa umiesczenie danych kontaktowych, mapki google, formularza kontaktowego

Wykonujemy strony dla: